U decembru minule godine na snagu su stupila nova, izmenjena pravila kada je u pitanju Aiba Open Boxing, odnosno olimpijski boks. Dozvoljeno je učešće profesionalnim bokserima, znatno olakšano prijavljivanje takmičara koji su nastupali u drugim borilačkim sportovima, izmenjen je broj rundi kada su u pitanju neke uzrasne kategorije i sl. U nastavku možete pročitati sve izmene AIBA Tehničkih pravila i Pravila takmičenja.

AIBA Tehnička pravila

Pravila 3 i 4: Sistem za bodovanje i sudijske odluke

Na svima AIBA AOB takmičenjima boduje pet sudija i rezultati se uzimaju od svih pet (ne kao do sada gde je bilo 3 od 5).

Na velikim takmičenjima (OI, Svetska prvenstva, Kontinentalna prvenstva) za svaku borbu sudije će određivati kompjuter a ne kao do sada komisija za žrebanje sudija. Umesto tri osobe, sada će za žrebanje sudija za svaku borbu biti zadužena samo jedna osoba.

Na televiziji ili na internetu neće biti objavljivani rezultati borbe između rundi, već samo i isključivo po završetku borbe.

Pravila 7.3.1 i 7.4.1: Nizak udarac

Prilikom udarca ispod pojasa, sudija MOŽE da da javnu opomenu ali ne mora. Ranije je u pravilima pisalo: sudija ĆE dati javnu opomenu bokseru koji je uputio udarac.

Pravilo 2.2.2: Kvalifikovanost

Profesionalni bokseri sada mogu nastupati na svima AIBA takmičenjima, ali prethodno moraju biti registrovani na način koji zahteva njihova nacionalna federacija.

Svi oni koji su se takmičili u drugim borilačkim sportovima mogu nastupati na AIBA takmičenjima ali pod uslovom da AIBA odobri njihovo učešće. Prethodno nacionalna federacija mora popuniti određeni formular i poslati na odobrenje. Kada jednom budu prihvaćeni, ti sportisti se ne smeju takmičiti u drugim borilačkim sportovima.

Pravilo 1.1: Uzrasne kategorije

Takmičari od 19 do 40 godina – elita

Takmičari od 17 i 18 godina – mladi

Uzrasna kategorija je određena GODINOM ROĐENJA.

Pravilo 11: Sudije

Tri sudije će bodovati mečeve u WSB i APB.

Pravilo 4: Sudijske odluke

Umesto TKO koristiće se skraćenica RSC.

Kada trener odluči da „baci peškir“ odluka će umesto TKO biti AB (abandon).

Umesto TKO-I koristiće se skraćenica RSC-I.

Pravilo 8: Opomene i diskvalifikacija

Ukoliko bokser primi nedozvoljeni udarac koji neće izazvati krvarenje, posekotinu ili povredu koja ga onemogućuje da nesmetano nastavi borbu, sudija je u obavezi da drugom bokseru da javnu opomenu koja mu oduzima 1 poen.

Ukoliko bokser primi nedozvoljeni udarac koji će izazvati krvarenje, posekotinu ili povredu koja ga onemogućuje da nesmetano nastavi borbu, sudija mora diskvalifikovati drugog boksera.

Pravilo 5: Protest

Ukoliko supervizor smatra da odluka sudije u ringu nije bila u skladu sa AIBA Tehničkim pravilima i Pravilima takmičenja, supervizor mora popuniti određeni formular i sasvati sastanak sa zamenicima supervizora i kontrolorima sudija. Nakon toga će obavestiti i jednu i drugu stranu o konačnoj odluci.

 

AIBA Pravila takmičenja

Pravilo 13: Pravila za ITO (međunarodni tehnički delegat)

Kontrolor sudije u ringu i kontrolor bodovnih sudija su uloge koje su dodate ITO fukcijama.

Uklanja se Komisija za žrebanje sudija (3 ili 4 čoveka) i ostavlja se samo jedna osoba koja će kompjuterskim putem delegirati sudije za svaku borbu.

Pravilo 9: Službeni prostor

Bodovne sudije na AOB takmičenjima će biti raspoređene na sve četiri strane ringa.

Razmak između ringa i ograde koja označava službeni prostor je prilično smanjen, a kako bi publika bila što bliže ringu.

Pravilo 15: Katmen

Kada su u pitanju takmičenja u muškoj seniorskoj konkurenciji (gde se još uvek jedino boksuje bez kaciga), a imajući u vidu da je AIBA u ovoj uzrasnoj grupi dozvolila korišćenje profesionalnih bandaža (kao u WSB i APB), dva katmena po jednom ringu biće angažovana od strane AIBE. Oni će kontrolisati stavljanje bandaža ili će sami to raditi ukoliko timovi nemaju sopstvenog katmena. Takođe će moći da daje savete prilikom pauza između rundi, odnosno interveniše ukoliko timovi nemaju sopstvenog katmena. U obavezi je da trenerima održi seminar u vezi sa stavljanjem profesionalnih bandaža.

Na takmičenjima gde se boksuje sa kacigama, dakle u svim ostalim uzrastima u muškoj i ženskoj konkurenciji, katmen je u obavezi drži seminar u vezi sa stavljanjem profesionalnih bandaža.

Pravilo 6: Trajanje i broj rundi

Na svim AIBA AOB takmičenjima u uzrastu mladih i elite, u konkurenciji muškaraca i žena, boksovaće se tri runde po tri minuta.

Prilog A Pravila takmičenja Takmičenja

Od 2017. godine, na Svetskom prvenstvu za elitu u muškoj konkurenciji će boksovati samo bokseri koji su se kvalifikovali putem Kontinentalnog prvenstva.

Od 2018. godine, na Svetskom prvenstvu za mlade i u muškoj i u ženskoj konkurenciji nastupaće samo takmičari/ke koji su se kvalifikovali putem Kontinentalnog prvenstva.

Od 2019. godine, na Svetskom prvenstvu za elitu u ženskoj konkurenciji će boksovati samo bokserke koje su se kvalifikovale putem Kontinentalnog prvenstva.