Ovim putem se obaveštavaju svi AIBA 1 star treneri, a koji su zainteresovani za dalje usavršavanje i sticanje višeg zvanja u okviru AIBA organizacije, da će se krajem maja u Ukrajini održati kurs za drugu zvezdicu. Pravo učešća imaju treneri sa teritorije Evrope, a maksimalan broj će biti 50. Kurs će biti održan u periodu od 28. maja do 5. juna u Harkivu, gradu gde će se malo kasnije boksovati seniorsko Prvenstvo Evrope.

Pravo učešća imaju treneri koji već poseduju 1 star coach zvanje, a prijave se vrše preko AIBA data baze, odnosno preko nacionalnih federacija. Taksa iznosi 150 dolara, a učesnici sami snose troškove puta i boravka u Harkivu. Rok za finalne prijave, koje se šalju EUBC kancelariji, je 28. april. Kurs će biti održan na ruskom i engleskom jeziku.