Takmičarska komisija koja funkcioniše u okviru EUBC federacije nedavno je iznela svoj predlog da se u uzrastu školaraca (13 i 14 godina) dodaju još dve težinske kategorije. Najteža, do sada, težinska kategorija u ovom uzrastu bila je 80kg, tako da se dešavalo da dečaci u najtežoj kategoriji boksuju sa velikom težinskom razlikom.

Da se to ne bi dešavalo i ubuduće, Izvršni odbor EUBC federacije prihvatio je ovaj predlog, tako da sada u ovom uzrastu postoji ne 18 već 20 težinskih kategorija, i to: 38,5 kg, 40 kg, 41,5 kg, 43 kg, 44,5 kg, 46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 56 kg, 59 kg, 62 kg, 65 kg, 68 kg, 72 kg, 76 kg, 80 kg, 90 kg i 90 – 105 kg.

Sledeće prvenstvo u uzrastu školaraca održaće se u rumunskom gradu Tulčea u periodu od 17. do 26. jula.